Minä

Pasi Rousu

Minä, Pasi Rousu

Elämäni pähkinänkuoressa

Tervehdys ja kiitos että poikkesit tutustumaan sivustoni.

Olen 39 vuotias "paljasjalkainen" oululainen mies niinkuin sanotaan.

Koulutukseltani olen hienomekaanikko sekä lasten ja nuorten erityisohjaaja. Nuorempana on tullut tutuksi ensinnä mainittu koulutus metallitöiden merkeissä.

Nykyään olen työelämässä lastensuojelulaitoksessa. Lastensuojelutyössä olen ollut viimeiset 15 vuotta haastavien teinien parissa. Lastensuojelussa olen myös saanut tehdä perhetyötä sekä tukihenkilötoimintaa jo 18 vuotiaille. Eli työni kautta olen ollut hyvinkin haastavissa tehtävissä joissa on joutunut tekemään hyvinkin tiukkoja päätöksiä pikaisesti tilanteen niin vaatiessa.

Kiinnostuin lastensuojelualasta kun olin ev.lut.srk:n erityisnuorisotyössä vapaaehtoisena toimijana palveluoperaatio Saappaassa noin 8 vuotta. Tuolloin perjantai-iltaisin katupartioinnissa tuli Oulun tuolloinen nuoriso ja kadut hyvinkin tutuiksi.

Minulla ei ole omaa perhettä, eikä lapsia ole päässyt vielä siunautumaan. Tällä hetkelle huolehdin äidistäni joka on saanut vakavan sairauskohtauksen. Hän tarvitsee apua päivittäisten asioiden hoitamisessa sekä talon ylläpitotöissä joita hoidan. Minulla on myös hoidettavan 2 ihan pöhölyä kissaa, tyttö- ja kolli kissat.

Harrastuksiini kuuluu vetouistelu, jota pyrin harrastamaan ystävieni kanssa niin usein kuin se on kohtuudella mahdollista. Myös muut kalastusmuodot kuuluvat harrasteisiin. Valmistan ihan harrastepohjalta katiskoja myös tuttavilleni.

Myös työssäni pyrin hyödyntämään omia harrastuksiani, jotka ovatkin saaneet hyvän vastaanoton nuorten parissa.

Viihdyn siis luontevasti veden äärellä.

Oulun ja lähialueitten asiat: "Elvytystoimet"

4-tie parannus välillä Oulu-Tornio

Syväväylän teko, Oulun satamaan

Junarata Oulusta jäämerelle. Raideyhteys myös Kainuusta jäämeren rataan.

Kaksoisradan rakennus Oulu-Seinäjoki välille

Oulussa ja sen lähiympäristössä on Suomen nuorin väestö, joten kouluja ei saa lakkauttaa eikä opiskelupaikkoja saa vähentää millään koulutustasolla.

Lue lisää osoitteesta:

http://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/

Leikkauslista

Tiukan talouden aikana on myös voitava tehdä leikkauksia, jotka eivät aina kaikkia miellytä ja aiheuttaa purnaamista. Yhteiskunnan on voitava priorisoida asiat jotka katsotaan kansalaisilleen ensisijaisen tärkeäksi ja mitkä tiukkoina aikoina, jota tällä hetkellä elämme luovat oikeudenmukaisen ja turvallisen elon kansalaisilleen.

Nykyinen vallalla oleva konsensuspolitiikka tuhoaa lopunkin mitä on "pelastettavissa".

Alla oleva on oma mielipiteeni siitä mitä olisi leikattava. Asiat eivät ole tärkeysjärjestyksessä.

Julkishallinnon leikkaukset eivät saa ulottua ns.tekeviin käsiin tai suoritusportaaseen.

Julkisrakennukset jotka koskevat vain pientä ryhmää. Esim. kulttuuritalot, teatterit, tmv. Ei kuitenkaan esim. kirjastoja jotka ovat mielestäni koko kansan sivistys ja harrastemahdollisuus.

Eu jäsenmaksujen ja tukiaisten maksamisen lopettaminen (tarkoittaen eroa Eu:sta).

Maahanmuuton rajoittaminen, humanitaarinen maahanmuutto on lopetettava. Suomalaisille on omassa kotimaassaan turvattava ihmisarvoinen elämä. Rikoksiin syyllistyneet maahanmuuttaja-asemassa henkilöt on karkoittettava Suomesta.

Puoluetuen määrän puolittaminen. Sen jakaminen kaikille rekisteröidyille puolueille tasaerin.

Järjestöjen rahallisen tukemisen puolittaminen verovaroin. Tuolloin tuet voitaisiin jakaa tasasummin järjestöjen kesken suosimatta ketään tai jotain tiettyä eturyhmää tai niiden toimintaa. Tämä ei tarkoita sitä ettenkö arvostaisi järjestö- ja yhdistystoimintaa, kyse on siitä miten rahat jakautuvat yhdistysten kesken.

Kehitysavun lopetus. Suomella ei ole yksinkertaisesti varaa antaa rahaa rajojen ulkopuolelle millään muotoa. On myös osoitettu ettei kehitysapu toimi: vrt. entinen suur-lähettiläs Matti Kääriäisen kommentoinnit asiasta.

Yritystukien leikkaaminen. ko. tuet luovat yrittäjien ja yritysten kesken epätasa-arvoisen kilpailutilanteen. Mikäli yritys ei pärjää ilman yhteiskunnan rahallista tukea, on mietittävä tuolloin koko toiminnan kannattavuutta.

Yhteiskunta ja koulutus

Perustuslakituomioistuin Suomeen; kansalaisten oikeudet ja etuudet tulee turvata summittaisen virka"mies"koneiston hampaista. Perustuslakituomioistuimelle täytäntöönpano ja rangaistusvalta.

EI Eu, Euro, Nato, TTIP:n kaltaisille sopimuksille.

Työperäinen maahanmuutto tulee olla sen mittainen kuin ko. työsuoritus/projekti sitä vaatii, eikä alan erityisosaamista ole Suomesta kohtuudelle saatavilla. Työpaikat turvattava ensisijaisesti suomalaisille.

Kyllä ETA sekä kahdenkeskiset kauppasopimukset.

Tuottavien valtion yhtiöiden myynnin lopettamien, Omistusten lisääminen esim. Kaivosyhtiöissä tai niiden perustaminen kokonaisuudessaan. Suomen luonnonrikkauksien myyminen ja valuminen ulkomaille on lopetettava ja niistä saatava hyöty on suunnattava koko kansan hyvinvoinnin turvaamiseen sekä alueellisen työn tarjoamisen hyväksi.

Ei eläkekatolle. Eläkekatto ei tue kouluttautumista sekä pärjäämistä työelämässä, koska eläkkeen maksaa perusosan jälkeen työntekijä itse sekä työnantaja. Ns. Super-eläkkeitä suomessa saa erittäin vähän eläkeläisistä. Myös kokonaisvero kertymä on isompi ilman eläkekattoa.

Rikollisten, eteenkin henkeen, terveyteen ja lapsiin kohdistuva rikollisuuden rangaistusten koventaminen laissa sekä tuomioistuimissa.

Mikäli päädytään ns.kansalaispalkkaan muitten etuuksien yhteiskorvaajaksi, se ei saa kilpailla pienempien palkkojen kanssa, työnteosta on tehtävä taloudellisestikin kannattavaa.

Pakkoruotsi pois. Valinnanvapaus kielten opetukseen ja opiskeluun.

Ulkomaalaisten opiskelijoiden opinnot on sunniteltava uudelleen, koska omille kansalaisille/opiskelijoille ei löydy opiskelupaikkaa. Eteenkin maksuton opiskelu ulkomaalaisille ja sen tarpeellisuus tulee arvioida uudelleen. Koulujen välisiin oppilasvaihdoksiin on jätettävä mahdollisuus etenkin jos oppilasvaihdot kohdentuvat samaan koulutukseen tai tutkintoon.

Keskiasteen opinnoissa on painotettava enemmän oppisopimus opiskeluun. Oppisopimusopiskeluun on myös liitettävä enenmmän yleissivistäviä opintoja myös aikuisopiskelijoille.

Työelämä, yrittäjyys ja verotus

Työehdoista on sovittava liittotasolla. Työpaikkakohtaiset sopimiset polkevat liian helposti esimerkiksi pienten työpaikkojen työntekijöiden palkka- ja sopimusehtoja. Tuolloin työnantajalla on liian suuri mahdollisuus käyttää hyväkseen asioissaan "sanelupolitiikkaa" yhteisen sopimisen sijasta.

Työssäjaksamiseen on panostettava. Korostuu erityisesti vuorotyössä oleviin työntekijöitä.

Työterveyshuoltoon vain yksi taso nykyisen kolmen tilasta. Taso tulee nostaa nykyisellään olevaan parhaaseen luokkaan. Lyhentää sekä vähentää sairauspoissaoloja työstä.

Työsuojelun merkityksen korostaminen sekä valvonnan lisääminen. Laiminlyönneistä kovemmat sanktiot työntekijöille sekä työnantajalle.

Työajoissa joustot. Se ei saa kuitenkaan olla lääke henkilöstömitoitukseen tai esim. pitempi aikaisten sairauslomien paikkaamiseen.

Mikäli ulkomaista työvoimaa joudutaan käyttämään niin se ei saa kilpailla kotimaisen työntekijän palkan kanssa.

Henkilöstömitoitukset hoiva- ja sosiaalialalle, perusopetukseen sekä varhaiskasvatukseen <---rangaistuskäytäntö ellei asetetut vaatimukset täyty.

Alv:n laskeminen yrittäjille 25000€

Suomen Alv. % Ei saa olla kilpailun esteenä kotimaisille yrityksille. Alv % on oltava sama kuin muillakin Euroopan mailla.

Investoinneista 50% verovähennyksiin. Mikäli yritys tai yrittäjä käyttää yrityksen tuottamaa voittoa investointeihin on verovähennyskelpoisuus tuolloin oltava 100 %.

Yrittäjille samat sosiaalietuudet kuin muillekin.

Autoiluun liittyvien verotuksen laskeminen. Suomi on iso maa jo ihan välimatkoiltaan, ihmisillä tulee olla liikkumisen vapaus eikä sitä saa rajoittaa rankalla verotuksella, vuorotyö lisääntyy joten julkisilla kulkuneuvoilla työssä käyntiei onnistu. Itse autoveron laskeminen antaisi puhtia uusien autojen rekisteröintiin, jolloin jo olemattomat autojen päästöt vähenesivät jatkumolla.

Verotuksen laskeminen alle 3000 euroa kuukudessa ansaitseville.

Eläkeverotusta laskettava. Koskien erityisesti pieneläkkeitä.

Perintö-, lahja- sekä sukupolvenvaihdosvero pitää poistaa. Edellä mainitut on ilmoitettava verottajalle ns. tiedotuksena. Vähentää luottamusasemassa olevien henkilöiden lahjontaepäilyjä. Vaihtoehtoisesti 4% verotus.

Verojen liiallinen alentaminen ei saa vaarantaa sosiaali- ja terveydenhuollon tilaa.

Sosiaali- ja terveydenhoito

Terveydenhuolto- ja sosiaalikulumme ovat erittäin iso yhteiskunnallinen kuluerä. On kuitenkin syytä muistaa, että nuo varat menevät aina tarpeeseen. Nämä kulut turvaavat suomalaisten elämää joka tilanteissa. Nämä kulut ovat tärkeitä ettei veroja tulisi niitten kustannuksella laskea, mikäli lisää rahaan on tarve, niin veroja on nostettava. Myös ihmisen vastuuta omasta elämästään, terveydestään ja huolenpidostaan tulee korostaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lähtökohtana tulee olla suomalaisten etu. Köyhille ihmisille ikää katsomatta on sosiaaliturvan turvatta inhimilliset elinolot: asunto, vesi, sähkö, ruoka, vaatteet sekä muut perustarpeet. Tuet ja korvaukset eivät saa olla kilpailijana työntekemisen sijasta.

Terveydenhuoltossa on otettava ennakoiva asenne, "sen minkä taakseen jättää, sen edestään löytää"

Pitkäaikaislaitos- tai sairaalahoidossa olevien maksujen määrittämiseen maksukattoon. Nykyinen maksujen määräytyminen perustuu henkilön tuloihin sekä omaisuuteen, joka tuhoaa eteenkin sairaan henkilön elämän lopullisesti. Sairaus tai vammautuminen saattaa iskeä keneen tahansa ikää katsomatta.

Lisävoimavarojen suuntaaminen koululaisten ja opiskelijoiden terveydenhuoltoon.

Erikoissairaanhoidon keskittäminen alueittain.

Yksityinen terveydenhuolto otettava tarpeen mukaan julkisen terveyden huollon rinnalle, ei kuitenkaan ulkomaalaisia pörssi- ja sijoitusyhtiöitä.

Lastensuojelun voimavaroja tulee lisätä, oli kyse sitten sosiaalityöntekijöistä tai käytännön tason työntekijöistä.

Sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilön työoloja tulee parantaa, jotta alalle hakeutuisi myös miehiä nykyistä enemmän. Myös palkkauksen täytyy olla nykyaikaisemmalla tasolla verrattuna muihin esim. keskiasteen koulutuksen omaavilla työaloilla.

Miesten eturauhassyövän seulonta alkaen 40v miehet, naisilla rintasyövän seulonta.

Nykyinen lastensuojelu on saanut sellaisen aatteen että vain pienet lapset tarvitsevat lastensuojelua, kukaan ei näköjään enää kannna huolta miten teini-iässä olevilla lapsilla menee. Etenkin ns. moniongelmaiset lapset ovat jälleen kerran jääneet varjon puolelle pahemman kerran. Onko syynä se että aikuiset pelkäävät puhua ja kasvattaa teini-iässä olevan lapsen kanssa, hänhän voikin sanoa vastaan, pikku lapsi ei yleensä.

Itse olen työssäni kohdannut kaikenlaisilla taustoilla olevia lapsia, jokainen heistä on ollut jollain tapaa erityinen, positiivisessa merkityksessä. Vaikkakin välillä on syntynyt hyvinkin haastavia tilanteita.

Valitettavasti näistä säästöleikkauksista tulee mieleen 90-luvun teinit jotka olivat isossa hädässä vanhempiensa ja omien ongelmien vuoksi.

Nyt meillä on vaikuttamisen paikka! Emme voi säästää enää sellaisesta mistä ei ole enää mitä säästää. Lapsiin satsaaminen on sijoitusta tulevaisuuteen.